Shama Disabled T-20 Pentangular Cup 2016 (Karachi)

Shama Disabled T-20 Pentangular Cup 2016 (Karachi)

schedule-shama-t20
shama-t20-pc-web
Press Briefing of Shama Disabled T-20 Pentagular Cup 2016
MOIN KHAN
SHEIKH AHSAN RASHEED
SALEEM KARIM
final-match-shama-scorecard
1st-match-shama-scorecard
2nd-match-shama-scorecard
4th-match-shama-scorecard
5th-match-shama-scorecard
32
36
33
37
34
35
6th-match-shama-scorecard
38
42
39
43
40
41
7th-match-shama-scorecard
48
45
46
47
placeholder image
9th-match-shama-scorecard
10th-match-shama-scorecard
66
67
68
69
70